Nastavak PAOR program u PRONI Omladinskom klubu Banja Luka sa 4. modulom “Osnove rada sa grupama i izgradnja tima”.

#POKBL se realizuju u sklopu #STaRBiH projekta podržanog od USAID Bosnia and Herzegovina i projekta #banjalukaljudskoglica podržanog od Grad Banja Luka.